Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten

Hållbar omställning och utveckling var temat när H.M. Konungen och en delegation från IVA besökte Skellefteå, Luleå och Boden den 10-12 oktober. Frågor i fokus var teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

IVAs kungl. Teknikresa har genomförts sedan 2001, på H.M. Konungens initiativ. Till resorna bjuds svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor in. Syftet med resorna är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

I år deltog H.M. Konungen, IVAs preses Marcus Wallenberg,  Tuula Teeri, vd för IVA och ungefär 30 olika representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor.

Årets resa gick till norra Sverige där det pågår stora industriella investeringar som till stor del drivs av nödvändiga åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan. En konstruktiv samverkan mellan politik, myndigheter, näringsliv och akademi är en förutsättning för omställningen liksom på vilket sätt målkonflikter lyfts, diskuteras och hanteras.

Kungen med flera framför elfylgplan

(Foto Margareta Thorgren)

Under dagarna besökte delegationen Skellefteå Airport, som presenterade sitt arbete med framtidens hållbara flyginfrastruktur, elflyg och utbildning av piloter vid Green Flight Academy. 

(Foto Northvolt)

Industrianläggningen Northvolt i Skelleftå, med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi, var ett av besöken. 

Delegationen besökte också Boden och ett av Sveriges mest omfattande byggprojekt, H2 Green Steel, med rundtur vid bygget av anläggningarna för grön vätgas, grönt järn och grönt stål.

(Foto H2 Green Steel)

Ur ungas perspektiv 

H.M. Konungen och delegationen fick också lyssna till lokala ungdomars perspektiv på hur det är att växa upp i Boden och vad som kan göras för att unga människor ska välja att stanna kvar i kommunen.

Träffade tekniksprångare

I Vetenskapens hus i Luleå träffade delegationen representanter för LKAB, SSAB, och Svenska kraftnät och Trafikverket informerade om pågående projekt. På plats fanns även praktikanter från IVAS program Tekniksprånget som fick samtala med Kungen om teknik och framtiden.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.