Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kunglig teknikresa till Nederländerna

Förra veckan genomfördes 2024 års Royal Technology Mission (RTM) till Nederländerna. Delegationen, ledd av H.M. Konungen och IVAs preses Marcus Wallenberg, bestod av ledande företrädare från akademien, näringslivet och det offentliga Sverige. Fokus för resan var AI, kvantteknik och cybersäkerhet.

– Öppenhet mot omvärlden, utbyte av kontakter och att ständigt lära sig nytt är avgörande för Sveriges utveckling. Genom IVAs teknikresor ger vi möjlighet för ledande aktörer inom akademien, näringslivet och det offentliga att utvecklas, knyta nya kontakter och bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft, säger IVAs preses, Marcus Wallenberg.

Collage

Se fler bilder från 2024 års RTM här i vårt album på Flickr

Syftet med resan är att ledande företrädare från olika sektorer i samhället tillskansar sig ny kunskap och etablerar nya kontakter. Sverige är ett litet land, men väl positionerat i den internationella konkurrensen. En av förklaringarna till Sveriges styrkeposition är att det är så lätt för olika delar av samhället att samarbeta för att lösa gemensamma problem. IVA bygger broar mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Royal Technology Mission (RTM) är ett sätt för oss att föra samman företrädare från dessa olika sektorer i samhället, i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft.  

Årets RTM fokuserade på nya tekniker, såsom AI och kvant, men även processer som digital och grön omställning. Delegationen besökte både Delfts tekniska universitet och dess ”House of Quantum” och Wageningens universitet och forskningsstiftelse samt Leidens Bio Science Park.  

Vidare besökte delegationen Rotterdams hamn, som är den största hamnen i Europa och sysselsätter omkring 250 000 personer.  

Sverige och Nederländerna har många likheter; vi är bägge innovativa kunskapsnationer i norra Europa, vi är båda två öppna ekonomier som prioriterar internationellt samarbete och vi har en gemensam syn på hur EU ska utvecklas. Sverige kan lära av Nederländerna när det kommer till tätare samarbete mellan universitet och näringsliv. Nederländerna har etablerat starka kluster kring universiteten, där start-ups, och scale-ups naturligt verkar sida vid sida med forskare och stora företag.  

Sedan 1984 har IVA regelbundet genomfört internationella delegationsresor under namnet Royal Technology Mission (RTM). Teknikresans fokus är strategiska tekniker där Nederländerna ligger i framkant, såsom Artificiell Intelligens, kvantteknologi, 6G, halvledare, cybersäkerhet och foodtech. Nederländerna är ett av Europas mest innovativa länder med en stark tradition inom utbildning, forskning och innovation.  

Ett urval av delegationens programpunkter:

  • Delfts tekniska universitet, ett av världens tio högst rankade tekniska universitet
  • House of Quantum Delta NL, ett nationellt ekosystem för kvantteknologi
  • Leiden Bio Science Park rankas som topp 5 i Europa och topp 10 i världen
  • Wageningens universitet och forskningsstiftelse bedriver forskning inom foodtech, biobaserad produktion, naturvetenskaper och dess påverkan på människors livskvalitet
  • Rotterdams hamn är den största hamnen i Europa och sysselsätter idag omkring 250 000 personer
  • VDL Enabling Technologies Group utvecklar och producerar en lång rad av industriella produkter
  • ASML Semiconductors ett globalt halvledarföretag som förser halvledartillverkare med komponenter
  • NXP Semiconductors ett globalt halvledarföretag som utvecklar och tillverkar flera olika komponenter till halvledare för industrin
  • Philips är ett teknikföretag med på fokus hälso- och sjukvårdsprodukter

IVAs delegation bestod av nedanstående personer

Name 

Title 

Organisation 

His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden 

   

Marcus Wallenberg 

Chair 

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences 

Elin Elliot 

Vice-President External Relations 

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences 

Johannes Oljelund 

Ambassador of Sweden in Hague, Netherlands 

The Swedish Embassy in The Hague 

Anders Lindberg 

Founder  

Deputy Chair 

Tilia  
The Royal Swedish Academy  

of Engineering Sciences 

Anders Söderholm 

President 

KTH Royal Institute of Technology 

Anna Jöborn 

CEO 

Mistra  

Anna Wedell 

Professor 

Karolinska Institutet 

Annika Ölme 

CTO 

SKF 

Björn Savén 

Founder 

IK Investment 

Carl Bennet 

CEO 

Carl Bennet AB 

Charles Brand 

Executive VP  

Tetra Pak 

Christofer Laurell 

VP Strategic Initiatives 

ClimateView 

Darja Isaksson 

Director General 

Vinnova (Sweden's innovation agency) 

Dino Eklöf 

CEO 

Wayoo AB 

Elisabet Österlund 

Secretary General 

Svensk Elektronik 

Erik Ekudden 

CTO 

Ericsson 

Håkan Buskhe 

CEO 

Chair 

FAM AB 
IVA’s Business executives Council  

Jenny Nordlöw 

Advisor 

Wallenberg Office 

Johan Kuylenstierna 

Director General 

Formas 

Johan Schnürer 

Vice-Chancellor 

Örebro University 

Karl-Henrik Sundström 

Chair 

Boliden 

Katarina Bjelke 

Director General  

The Swedish Research Council 

Lars-Erik Wernersson 

Professor 

Lund University 

Malin Frenning 

CEO 

Rise (Research institutes of Sweden) 

Maria Knutsson Wedel 

Vice-Chancellor 

SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) 

Martin Nilsson Jacobi 

President and CEO 

Chalmers University of Technology 

Patrik Fältström 

Head of Security 

Netnod 

Petter Bedoire 

CTO 

Saab 

Pia Sandvik 

CEO 

Teknikföretagen  

Pontus Braunerhjelm 

Professor 

Swedish Entrepreneurship Forum 

Pontus Johnson 

Professor 

KTH Royal Institute of Technology 

Rikard Landberg 

Professor 

Chalmers University of Technology 

Sverker Lundin 

CEO 

Young Academy of Sweden 

Åsa Manelius 

Therapy Area Lead, Global Supply Chain & Strategy 

AstraZeneca 

Ödgärd Andersson 

CEO 

Zenseact AB 

Kontakt

Elin Elliot

Chef Externa relationer

Externa relationer

Telefon: 0761 - 12 03 22

Porträttbild Elin

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.