Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Lära genom att göra” ger framgångsrikt entreprenörskap

Tusentals Silicon Valley-studenter blir framgångsrika entreprenörer och intraprenörer, tack vare att entreprenörskap är integrerat i ingenjörsutbildningen. Vad kan vi lära oss av konceptet för att arbeta på ett liknande sätt i Sverige?

Tre studenter i samtal på Carnegie Mellon University
Foto: ©Carnegie Mellon University. All rights reserved

Carnegie Mellon University (CMU) i Silicon Valley har framgångsrikt integrerat entreprenörskap som en naturlig del av sina ingenjörsprogram, för att möta efterfrågan på färdiga ingenjörer som också förstår företagande och näringslivets villkor. Sheryl Root, docent och programdirektör vid Carnegie Mellon University (CMU) och en av initiativtagarna till konceptet, gästade tidigare i år ett webbinarium arrangerat av IVA för att berätta mer om lärosätets masterutbildningar för svenska entreprenörskapsutbildare

Masterprogrammet (MSTV, Master of Science in Technology Ventures) kombinerar teoretiska studier i AI, kvantfysik, robotik, biomedicin och andra tekniska ämnen med praktik och kurser specifikt inriktade mot entreprenörskap.

citat tecken

Det finns ett stort behov av ingenjörer, men det är viktigt att de har bred kompetens. Ingenjörerna behöver numera kunna förstå företagande, prata med marknadsansvariga och lösa problem på ett annorlunda sätt.

Sheryl Root, CMU

 

CMU har utvecklat ett program för att utveckla dessa kompetenser hos studenterna, där blandade team från olika discipliner får möjlighet att arbeta med att lösa olika samhällsproblem och därefter utveckla lösningarna till marknadsmässiga företag.

- Det här sker genom att uppmuntra studenterna att ”lära genom att göra” och universitetet tillhandahåller en miljö där olika kompetenser inom ingenjörsvetenskap, teknologi, design och företagsledningsförmågor kombineras, sa Root.

Samarbete gagnar flera

I Silicon Valley finns också en mix av innovativa företag, finansiärer och alumner som bidrar till utbildningen med kunskap och kapital. Universitetets lärare har alla varit verksamma i näringslivet och har egen praktisk erfarenhet av företagande, entreprenörskap och intraprenörskap.

- De medverkande företagen ser stora fördelar med CMU-samarbetet eftersom de därigenom får kontakter med studenter som de sedan ofta rekryterar, sa Root.

CMU förmedlar också kontakter med tänkbara investerare på ett tidigt stadium. Det ger studenterna möjlighet att pitcha sina idéer och modifiera dem utifrån investerarnas feedback.

- Studenterna får verktyg för att lösa problem och utveckla produkter och tjänster, men också kunskaper i att presentera och kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt, sa Root.

Volvo om framgångsrikt samarbete

Volvo Group Innovation Lab i Silicon Valley samarbetar med CMU genom att erbjuda sommarpraktik till universitetets studenter. Jenny Elfsberg, idag chef för innovationsledning på Vinnova, var tidigare verksam vid hubben i Silicon Valley och framhåller att studenternas kunskapsmix bidrog till deras förmåga att se nya lösningar på problem, utan styrd handledning från Volvo.

- Praktiken genomfördes i grupper om tre studenter med olika ämnesinriktningar och de fick utrymme för att fritt arbeta med problemlösning utifrån sina egna kunskaper. Det arbetssättet var mycket framgångsrikt, sa Jenny Elfsberg.

Tips för att lyckas införa konceptet

  1. Det behövs eldsjälar på universiteten som kan driva och marknadsföra förslaget, och som kan lyfta framgångsrika exempel.
  2. Ta vara på de nätverk som medarbetare och andra som är knutna till universiteten har. Företag, finansiärer och mentorer utifrån behövs.
  3. Se studenterna som kunder, och klargör vilka faktorer som behövs för att göra dem nöjda.
  4. Nöjda studenter blir ofta engagerade alumner som kan bidra till att det blir ett framgångsrikt koncept. De har mycket att bidra med och kan vara en värdefull resurs för nya studenter.

- Och glöm inte de fysiska mötena. De fyller en viktig funktion även om de digitala verktygen i stor utsträckning har underlättat olika typer av kontakter och möten, sa Root.                                                                                                        

Webbinariet genomfördes i maj 2021, som en del av IVAs arbete för att uppnå visionen att entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet. En viktig delmängd i IVAs arbete på området är att låta representanter för framgångsrika exempel bidra med kunskap och inspiration.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.