IVA-rapport: Så påverkar klimatförändringarna Sveriges vattenförsörjning

Klimatförändringarna påverkar Sveriges vattenförsörjning. Exakt hur vattenflöden och den hydrologiska balansen påverkas är svårt att säga även om klimatmodellerna pekar på en nederbördsökning. Det fortsatta behovet av mätdata av god kvalitet är stort liksom en effektiv samordningen mellan de 30 expertmyndigheter som idag ansvarar för olika delar av vattenförvaltningen. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med fokus på klimatet kopplat till vattenförsörjningen.
hallbart-vatten-1200px.jpg

– De allra flesta ser vatten som något självklart som bara kommer när kranen vrids på. Verkligheten är betydligt mer komplex och vattnet är också en del av klimatfrågan – något som ofta glöms bort och som kommer att få konsekvenser för många delar av samhället, säger Georgia Destouni, ordförande för rapportens arbetsgrupp.

Klimatförändringarna påverkar dricksvattenförsörjningen på många sätt. Bland annat i form av längre perioder med låga grundvattennivåer, skyfall och översvämningar. Förändringarna bidrar också till att mer miljöföroreningar sprids. I framtiden kommer det innebära högre krav på aktiv vattenhantering och styrning för att klara olika typer av variationer. Redan nu uppstår problem med låga vattennivåer under högsommar och senvinter..

– För att optimera aktiv vattenförvaltning krävs träffsäkra prognoser på olika skalor i tid och rum. Något som saknas idag. Vi behöver också tydliga mätdata för att bättre kunna följa förändringarna över tid och sätta in adekvata åtgärder, säger Georgia Destouni.

Klimatförändringarna associeras ofta med en varmare värld. Men klimatet handlar inte bara om vilken temperatur det är på jorden, utan har också en stark koppling till vattnets kretslopp. Detta påverkar både samhällen och ekosystem.

– Det är viktigt att vi i Sverige är förberedda inför de nya och kanske mer extrema vädersituationer som kan uppstå framöver, säger Georgia Destouni.

Ladda ner rapporten

Läs online

Fakta om rapporten

IVAs rapport ger en samlad kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer. Rapporten innehåller även en genomgång av olika klimatmodeller och prognoser samt hur förändringar i hydrologin påverkar samhället – exempelvis skog, jordbruk, industrin och den kommunala vattenförsörjningen – och vad som krävs för att hantera de nya utmamingarna.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72