Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyfikenhet nyckeln till en intraprenöriell kultur

Genom att vara nyfikna, öppna för nya idéer och kontinuerligt utveckla sig skapar företag en intraprenöriell kultur. Ett förhållningssätt som också ökar chanserna till företagets långsiktiga överlevnad, menar Anna Selander, Vice CEO & Group People & Performance Director på Academic Work.

I webbinarie-serien Let´s talk intrapreneurship delar innovativa svenska ledare med sig av sina erfarenheter och tankar om intraprenörskap.  

Anna Selander har bred erfarenhet från innovativa bolag som Northvolt, Klarna och Ericsson. Idag jobbar hon på bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work, och säger att hon brinner för att arbeta med människor.

Intraprenörskap ser hon som ett sätt att göra saker bättre.

citat tecken

Det behöver inte nödvändigtvis leda till nya produkter och tjänster - eller avknoppning av ett nytt företag. Men det är oerhört viktigt att företag kontinuerligt utvecklar sig, är öppna för nya idéer och sätt att göra saker.

Anna Selander, Academic Work

Om ett företag inte uppmuntrar nyfikenhet, entreprenörskap och intraprenörskap blir det svårt att överleva på lång sikt, menar Selander.

Strategier för framgångsrikt intraprenörskap

 • Lär av misstagen
  Något som kännetecknar innovativa företag är att de ser misstag som nödvändiga för att lära sig vad som fungerar. Om de görs på ett tidigt stadium, ger lärdomar om vad som fungerar, och inte påverkar andra negativt, så leder de till något positivt. Om företag däremot inte lär sig något har misstag enbart negativa effekter.
 • Skapa ett innovativt rum inne i företaget
  Utifrån ett ledningsperspektiv är det mycket viktigt att ge medarbetare makten över att lösa problem. De måste få känna att de har ansvaret för att hitta de bästa lösningarna. Det är också avgörande att ledningen lyssnar när medarbetare kommer med idéer. Genom att vara intresserade och ställa frågor skapas en bra grogrund för innovativa idéer, som kan leda till att nästa stora innovation skapas.
 • Rekrytera och behåll talangerna
  Det gäller att rekrytera rätt medarbetare, att vara en ”talangmagnet”, men också att behålla dem. Om talanger hoppar mellan olika jobb påverkas företagens innovationsförmåga negativt. Det gäller att ta reda på vad medarbetarna behöver och vill ha, och genom att skapa rätt förutsättningar säkerställa att de stannar kvar i företaget. Dagens unga talanger ser inte enbart till bra villkor och kompensation, de värdesätter också att företaget är innovativt.
 • Lär av Klarnas modell
  På Klarna blir varje medarbetare indelad i ett team, där varje team eller enhet drivs som små företag inom företaget och utgör ett antal intraprenöriella startups. Modellen leder till att medarbetarna upplever att de har stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, och att de äger sina egna innovationer. De testar nya saker och är inte rädda för förändringar. Och de stannar kvar i företaget. Det här sättet att driva stora företag kräver ett stort engagemang från ledningen, men ger oerhört mycket tillbaka i form av idéer.
 • Låt medarbetarna göra det de älskar
  Det är en stor fördel om medarbetarna får möjlighet att prova olika funktioner inom företaget. Då får de en bra överblick vilket underlättar för tankar och idéer om hur saker skulle kunna göras på ett nytt sätt. Olika kompetenser blandas vilket ger en bra grogrund för att skapa nya idéer. En bra strategi är också att låta medarbetarna arbeta med det de älskar. Allt entreprenörskap och intraprenörskap kräver mycket tid och engagemang, och medarbetarna lyckas alltid bäst om de får göra det de brinner för.
 • Hopp är inte en strategi
  Den meningen är Selanders motto. Med det menar hon att planering är viktig, man kan inte gissa strategi. Det är viktigt att ta reda på detaljer och vad medarbetare, leverantörer och kunder anser. Men företag måste ändå alltid ha hopp om att deras företag, produkter och tjänster kommer att bli framgångsrika - även om det tar tid och innebär massor av arbete.

Allt innehåll i texten är baserat på det Anna Selander uttryckte under webbinariet Let´s talk intrapreneurship#2 som sändes den 30/9 2021.

Let’s talk intrapreneurship #2 - Anna Selander