IVA vill att delning av lokaler blir norm

Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en debattartikel i Dagens Nyheter (7/2-2020), i samband med att IVA släpper den nya rapporten Lokaldelning som norm.
lokaler-1200px.jpg

- Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten Lokaldelning som norm.

IVA rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att:

  • Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  • Modernisera Hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  • Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

- Projektets vision är att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle, säger Caroline Ankarcrona, projektledare på IVA.

Till Dagens Nyheter DN Debatt

Mer om detta står att läsa i den nya IVA-rapporten om lokaldelning. 

Läs online Ladda ner

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42