Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Organiserat kaos gynnar intraprenörskap

Genom transparens, kommunikation och tillit byggs en intraprenöriell företagskultur som gör att organisationen kan hantera oförutsedda händelser och klara kriser. Ett sådant arbetssätt hjälper företag till långsiktig överlevnad, menar Katarina Berg som är Chief Human Resources Officer på Spotify.

I webbinarie-serien Let´s talk intrapreneurship delar innovativa svenska ledare med sig av sina erfarenheter och tankar om intraprenörskap. 

När Katarina Berg medverkade framhöll hon att Spotify – som de flesta startups av den här typen - kommer från en entreprenöriell miljö. Innovationsförmågan som präglar nya bolag är viktig att behålla när företag växer, för att fortsätta vara kreativa.

citat tecken

Medarbetarna behöver vara nyfikna och passionerade, och kunna anpassa sig till förändring, både inom och utanför företaget. Detta är speciellt viktigt i techbolag.

Katarina Berg, Spotify

 

Berg menar att det är oerhört viktigt att bygga öppenhet, transparens och tillit i företaget. Ledarskapets roll är inte att kontrollera och mikrostyra, de ska i stället låta kompetenta medarbetare planera och utföra arbetet.

- Genom öppenhet och tillit skapas en tillåtande företagskultur där medarbetarna vågar komma med idéer som kan bli nästa stora framgång för bolaget.

En annan viktig faktor för att stimulera innovation är att inte strukturera arbetet för mycket, tycker Berg. Om idéarbetet begränsas till bestämda tidpunkter är risken stor att innovationsförmågan hämmas rejält. På Spotify kan medarbetarna arbeta med idéer när som helst, men det finns också särskilt avsatta tider för det, och även för att dela med sig av sina idéer till vem som helst inom företaget för att få feedback eller samarbeta.

Ledningen inleder dessa innovationstillfällen med att presentera idéer som de själva ursprungligen inte alls trodde på, men som sedan blivit framgångsrika tjänster.

- Ledningen är tydliga med att de ser misstag som lärdomar, och att ingen riskerar att straffas eller bli av med jobbet om idéerna inte lyckas, sa Berg.

Tips för att uppmuntra intraprenörskap

 • Låt idéer flöda när som helst!
 • Se misstag som lärdomar!
 • Erbjud flexibilitet.
  På Spotify ses arbete som något man gör och inte något man går till. Medarbetare kan arbeta ”var de vill”, men Spotifys kontor byggs också om för att anpassas till ett mer flexibelt arbetssätt, där tysta avdelningar kombineras med mer kreativa och lekfulla.
 • Lita på dina medarbetare, oavsett bransch.
  Att fråga medarbetare vad som fungerar och inte på arbetsplatsen skapar lojalitet och kan generera idéer för att förbättra medarbetarens – och ibland hela företagets – arbetsmiljö.
 • Var inte rädd för det organiserade kaoset.
  Om allt är strukturerat och styrt görs ofta bara precis samma sak som dagen innan.
 • Kompetensutveckla medarbetarna som strategi för att vara en bra arbetsgivare, där medarbetarna väljer att stanna länge.
 • Träna på att hantera oförutsägbara situationer.
  Allt förändras, och företag som klarar små och stora omställningar har bättre förutsättningar för långsiktig överlevnad.

Allt innehåll i texten är baserat på det Katarina Berg uttryckte under webbinariet Let´s talk intrapreneurship#3 som sändes den 26/11 2021.

Let’s talk intrapreneurship #3 - Katarina Berg