PM Nilsson tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset - delas ut för tredje gången vid IVAs Akademisammankomst den 12 juni. Priset är på 100 000 kronor. Pristagare för 2017 är PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri. I sin motivering lyfter juryn bland annat hur PM Nilssons skrivande präglas av öppet och nyfiket faktasökande som resulterar i ett självständigt perspektiv.
PM kopiera.jpg

juryns motivering

PM Nilsson har verksamt bidragit till att vidga både tankesfären och åsiktsrymden. Hans eget skrivande präglas av öppet och nyfiket faktasökande, självständiga perspektiv och en stark tro på teknikens och entreprenörskapets betydelse för framtiden. Via Newsmill samt senare sättet att driva Dagens industris ledar- och debattsidor har PM Nilsson också skapat utrymme för andras professionella bidrag till samhällsdebatten, bidrag som annars skulle ha saknat synliga kanaler. I allt präglas PM Nilssons insats av obönhörlig personlig integritet.

Ordförande i juryn har varit IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olov Johansson, och Lena Treschow Torell.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. PM Nilsson blir den tredje personen som tilldelas priset.

- I dag fyller vetenskaplighet inom journalistiken en allt viktigare roll där faktaresistens i samhället är ett ökande problem, säger Björn O. Nilsson. Genom att uppmärksamma journalister som arbetar för saklig rapportering arbetar IVA för att främja vetenskaplighet i både innehåll och metodik i Mediesverige.

Priset överlämnas till PM Nilsson vid Akademisammankomsten den 12 juni 2017 av IVAs preses Leif Johansson. I anslutning till prisceremonin hålls ett seminarium om kvalitetsjournalistikens betydelse.

Tidigare pristagare:

2016 Bosse Lindquist, SVT
2015 Anders Bolling, Dagens Nyheter

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon Tel: 08-791 29 42