PM Nilsson tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset - delas ut för tredje gången vid IVAs Akademisammankomst den 12 juni. Priset är på 100 000 kronor. Pristagare för 2017 är PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri. I sin motivering lyfter juryn bland annat hur PM Nilssons skrivande präglas av öppet och nyfiket faktasökande som resulterar i ett självständigt perspektiv.
PM kopiera.jpg
{Facts box}

Ordförande i juryn har varit IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olov Johansson, och Lena Treschow Torell.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. PM Nilsson blir den tredje personen som tilldelas priset.

- I dag fyller vetenskaplighet inom journalistiken en allt viktigare roll där faktaresistens i samhället är ett ökande problem, säger Björn O. Nilsson. Genom att uppmärksamma journalister som arbetar för saklig rapportering arbetar IVA för att främja vetenskaplighet i både innehåll och metodik i Mediesverige.

Priset överlämnas till PM Nilsson vid Akademisammankomsten den 12 juni 2017 av IVAs preses Leif Johansson. I anslutning till prisceremonin hålls ett seminarium om kvalitetsjournalistikens betydelse.

Tidigare pristagare:

2016 Bosse Lindquist, SVT
2015 Anders Bolling, Dagens Nyheter

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42