Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

PM Nilsson tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset - delas ut för tredje gången vid IVAs Akademisammankomst den 12 juni. Pristagare för 2017 är PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri. I sin motivering lyfter juryn bland annat hur PM Nilssons skrivande präglas av öppet och nyfiket faktasökande som resulterar i ett självständigt perspektiv.

Närbild ansikte PM Nilsson

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. PM Nilsson blir den tredje personen som tilldelas priset.

- I dag fyller vetenskaplighet inom journalistiken en allt viktigare roll där faktaresistens i samhället är ett ökande problem, säger Björn O. Nilsson. Genom att uppmärksamma journalister som arbetar för saklig rapportering arbetar IVA för att främja vetenskaplighet i både innehåll och metodik i Mediesverige.

Priset överlämnas till PM Nilsson vid Akademisammankomsten den 12 juni 2017 av IVAs preses Leif Johansson. I anslutning till prisceremonin hålls ett seminarium om kvalitetsjournalistikens betydelse.

Ordförande i juryn har varit IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olov Johansson, och Lena Treschow Torell.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset

Priset lanserades 2015 och främjar ett vetenskapligt synsätt i media samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Journalister verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Prissumman är 100 000 kronor. Priset har möjliggjorts genom bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Om priset och alla pristagare
Person som läser en papperstidning