Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Allt fler av Sveriges centrala samhällsfunktioner använder internet. Därmed ställs helt nya krav på den digitala infrastrukturens kapacitet och säkerhet för att klara konkurrenskraften. Vi måste också bygga starka industriella plattformar och öka kompetensen. För att lyckas krävs ökad samordning och samverkan. Det menar IVA i denna ny rapport som presenteras den 4 mars 2019.

I rapporten, Digitalisering för ökad konkurrenskraft, står digital infrastruktur, säkerhet, kompetensförsörjning, integritet och industriella plattformar i centrum.

- Allt fler vitala samhällsfunktioner förutsätter internet. Men den digitala infrastrukturen är inte anpassad till detta och kunskapen om att det förhåller sig så är för liten. Därför krävs det bättre samordning mellan de många aktörer som arbetar med infrastrukturen. Vi måste kunna vara säkra på att kapacitet och driftsäkerhet är tillräckliga, annars riskerar medborgarnas tillit att minska, säger Jan Nygren, ordförande i projektets styrgrupp.

Rapporten pekar också på att kunskaperna om digitaliseringen brister hos många politiker och andra beslutsfattare. Det gäller inte minst säkerhetsfrågor.

- IT- och cybersäkerhet handlar om så mycket mer än ren teknik. För att klara de nya kraven och hoten måste vi bygga system som också räknar med den mänskliga faktorn. Nyckeln för att lösa detta är ökad kunskap så att vi inte agerar så naivt som framkommit i de affärer som uppmärksammats i media på senare tid, menar Jan Nygren.

För att klara en ökad global konkurrensen måste Sverige klara kompetensförsörjningen.

- Vi pekar på bristen på ingenjörer, men även på att det kommer att saknas teknisk kompetens på lägre nivåer. Under sin yrkeskarriär kommer alla att få lära nytt, precis som tidigare. Men nu måste vi på allvar försöka lösafrågan hur utbildningarna som klarar digitaliseringens krav ska se ut och organiseras., kommenterar Jan Nygren.

I rapporten lyfts den personliga integriteten fram. Slutsatsen är att det idag, trots ny lagstiftning som GDPR, finns mycket kvar att göra för att hitta en balans mellan den enskilde individen som i många sociala tjänster på nätet lämnar ut individdata om sig själv, och jättar som Google och Facebook som använder uppgifterna. Projektet pekar också på vad som krävs för att bygga framtidens industriella plattformar där svensk industri kan fortsättautvecklas:

- Plattformarna kräver bra teknik, hög kompetens, forskning i världsklass tillsammans med bra lagar och regler. Det gäller att vi tar vara på initiativen inom EU samtidigt som vi som ett litet land förmår att prioritera våra satsningar. I detta sammanhang har Sverige en fördel av vår tradition av samverkan mellan näringsliv, fack, forskning och politik, avslutar Jan Nygren.

Rapportens omslag

Digitalisering för ökad konkurrenskraft (PDF)