Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Digitalisering i välfärden – dagsläge och framtid

I rapporten presenteras analyser, tio slutsatser och sju förslag om hur digitaliseringen ska bli en möjliggörare i framtidens välfärd. Rapporten är framtagen av IVAs projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd.

Projektet vill bidra till arbetet med att utveckla och förbättra välfärdstjänster. Vi menar att:

 • Det behövs en faktabaserad bred diskussion.
 • Diskussionen måste utgå från utmaningarna inom olika delar av de offentligt finansierade välfärdstjänsterna.
 • Diskussionen måste också omfatta de många frågorna, inte minst kring offentlighetsprincipen och den personliga integriteten, om hur användningen av digital teknik påverkar samhället.
 • Det behövs förslag för hur digitaliseringens hela potential kan utnyttjas för att utveckla välfärdstjänster med hög kvalitet och tillräcklig kapacitet.

Sju förslag

Projektet lägger i rapporten fram sju förslag som ska skapa förutsättningar för att digitaliseringen ska bli en möjliggörare i den nödvändiga utvecklingen av välfärdstjänsterna:

 1. Skynda på arbetet med att skapa en digital infrastruktur för den offentliga sektorn som också omfattar välfärdssektorn.
 2. Genomför en statligt initierad digitaliseringssatsning för de offentligt finansierade välfärdstjänsterna.
 3. Öka incitamenten och ta bort hinder för regioner och kommuner att samverka.
 4. Intensifiera FoU-arbetet inom välfärdssektorn genom att använda upphandlingsreglernas möjligheter. Skapa fler test- och innovationsmiljöer.
 5. Använd juridiken proaktivt för att utnyttja de nya möjligheterna att använda data inom välfärdssektorn.
 6. Genomför en statlig snabbutredning om hur det digitala utanförskapet ska hanteras.
 7. Skapa en ”Lex Kalix” för att öka kunskapen och förmågan att förebygga cyberattacker och andra hot mot it-säkerheten relaterade till välfärdstjänsterna.
Framsida rapport Digitalisering i välfärden

Rapport: Digitalisering i välfärden