Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Forskning för det 21a århundradet

Slutrapport från IVAs projekt Agenda för forskning (2010-12), som syftade till att främja en saklig och långsiktig debatt kring att forskning och utveckling är avgörande för Sveriges framtid i en global kunskapsekonomi.

Sammanfattning

Förväntningarna på forskningen är idag större än någonsin. IVA-projektet Agenda för forskning har arbetat för att lyfta fram synergier och konflikter mellan olika slags förväntningar. 

Vi har gjort det med tanken att det inte finns några enkla recept på hur den svenska offentligt finansierade forskningen kan utvecklas för att möta alla det moderna samhällets förväntningar och krav, och att det just därför finns ett värde i att bryta olika synpunkter mot varandra.

I den här föreliggande slutrapporten har vi försökt väga samman synpunkter och slutsatser från projektets arbete till en rad rekommendationer. Vi hoppas att du som läsare finner dessa förslag inspirerande. Än mer hoppas vi att du hittar nya användbara tankar, nya perspektiv eller en helt ny insikt i den här rapporten eller i några av de analysskrifter vi tagit fram under arbetet. Detsamma hoppas vi gäller alla er som deltagit i samtal och seminarier under de senaste tre årens arbete.

De höga förväntningarna på forskningen gör att forskningssystemets alla beslutsfattare har ett stort ansvar för framtiden. Med bas i en stark tradition av excellens, effektiva institutioner och samarbete över disciplin- och organisationsgränser har svensk forskning ett gott utgångsläge. Agenda för forskning konstaterar att vi genom att utveckla forskningen med ett flertal tydliga effektkriterier kan vi släppa fram forskningen som den drivande, månghövdade samhällskraft den kan och vill vara.

Forskning för det 21a århundradet