Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital

IVAs projekt Innovation i skogsnäringen belyser i sin första delrapport, Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital, utvecklingsmöjligheten i svensk skogsnäring med utgångpunkt i värdekedjor som möjliggörare för nya innovativa produkter och tjänster.

För att svensk skogsnäring ska fortsätta vara en framtidsbransch, med dagens starka megatrender såsom globalisering, digitalisering och urbanisering i åtanke, måste svensk skogsnäring, politiker och forskare utmana det traditionella sättet att se på skogsnäringen.

I rapporten diskuteras också vikten av ledarskap för innovation och intervjuer genomfördes med sex VD:ar i stora skogsföretag för att ta del av deras syn på innovationsdrivande ledarskap. 

Rapportens omslag

Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital