Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Generation ekvation

En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande, framtagen av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle i samarbete med den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Vad det är som får människor att vilja lära sig? Vad för slags kunskap skapar mening – både för individ och för att bygga ett hållbart och demokratiskt samhälle? Vad får barn och unga att arbeta stenhårt för att komma framåt? Hur stor roll spelar bakgrund och förutsättningar? Rapporten ger en samlad bild över attitydfrågor i stora nationella och internationella skolundersökningar som är utförda de senaste åren. 

Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur barn och unga ser på och tar till sig kunskap, i och utanför skolan. Med vetskap om detta kan vi resonera bättre kring förutsättningar för lärande.

Rapporten ger en ny, samlad överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityder i stora nationella och internationella skolundersökningar. Den har extra fokus på naturvetenskap, matematik och läsning. Dessa presenteras här i större detalj än vad som tidigare funnits tillgängligt för svenska förhållanden samt med utblickar mot omvärlden och med jämförelser över tid.

Rapport: Generation ekvation