Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Hållbarhet inom textil ur ett konsumentperspektiv

Fristående bilaga till Resurseffektiv textil i Sverige – Textil från avfall till resurs, en branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE). Konsumentledets roll, ansvar och möjligheter för att bidra till en verkligt resurseffektiv textilsektor behöver belysas genomgående. I denna skrift ges en forskningsöversikt över detta område, inklusive materialval, vattenåtgång, påverkan från transporter till och från butik samt vikten av längre användningscykler.

Frågor som har ställts är bland annat: Hur ser framtidens mer hållbara konsumentbeteende ut? och Vilka samhällspolitiska styrmedel kan påskynda förändringen?

Rapporten ska läsas som en fristående bilaga till rapporten Resurseffektiv textil i Sverige – Textil från avfall till resurs.

Rapporten är författad av Malin Viola Wennberg i rollen som kommunikationschef för det åttaåriga transdisciplinära forskningsprogrammet Mistra Future Fashion 2011–2019.

Inom programmet Mistra Future Fashions har forskning bedrivits utifrån fyra fokusområden, varav ett har varit just användarbeteende. Mycket av forskningsdata i rapporten kommer därför från programmets internationella forskningsteam.

Rapportens framsida

Hållbarhet inom textil ur ett konsumentperspektiv (PDF)