Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ICT for SWEDEN - Så blir Sverige en ledande internetnation

Slutrapport från IVA-projektet Ambient Sweden (2009–2010), med syftet att både säkra och flytta fram Sveriges positioner inom framtidens internet. Det handlade om att utifrån nuläget och de senaste forskningsrönen prioritera och se till att ansvariga organisationer och individer genomför nödvändiga åtgärder för att Sverige år 2015 skall vara en ledande Internetnation.

Sverige måste ta nästa steg mot ett mer personligt internet. Med det menar vi ett internet som tillgodoser varje användarens behov av tillgänglighet, kapacitet och säkerhet; ett personligt internet med nyttiga och användarvänliga tjänster. 

Det är inte bara viktigt för den enskilda individen, utan också för landets konkurrenskraft och tillväxt. Flera insatser är nödvändiga för att nå dit: Internet måste vara en del av skolan, bättre fungerande regler och lagar som ger ökad tillit, och därmed bättre användning och utväxling av internet, effektivare förvaltning i stat, landsting och kommuner, nybildade EIT ICT Labs spelar en central roll för att positionera Sverige som en ledande it-nation, ytterligare offensiva investeringar i infrastruktur för internet och inte minst en blomstrande marknad för tjänsteleverantörer.

ICT for Sweden - så blir Sverige en ledande internetnation