Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Idédriven stadsplanering – positiva utvecklingsspiraler

IVAs projekt Framtidens goda stad belyser i sin fjärde delrapport vilka drivkrafter som påverkar stadsutvecklingen. Rapporten är en idéskrift där städers transformation står i fokus och där framgångsfaktorer pekas ut.

I rapporten definieras ett antal framgångsfaktorer som är extra viktiga för att skapa positiva utvecklingsspiraler i stadsutvecklingen. Särskilt kan nämnas att det bör finnas vision, bakgrundsanalys, osäkerhetshantering och ledarskap. Rapporten pekar också på vikten av att politik och näringsliv går hand i hand för att planera attraktiva städer, samt att man i planeringen involverar många aktörer från samhället så som medborgare, akademi och kommunala förvaltningar.

Rapportens omslag

Idédriven stadsplanering – positiva utvecklingsspiraler (PDF)