Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Innovation i skogsnäringen

Slutrapport från IVAs projekt Innovation i skogsnäringen. Projektet har drivits sedan 2015 med målet att utforma konkreta förslag på hur svensk skogsrelaterad industri kan utvecklas för att spela en central roll i framtidens biobaserade ekonomi.

I slutrapporten sammanfattas rekommendationerna från projektets tre delrapporter inom områden som värdeskapande och innovationsdrivande ledarskap, skapandet av en svensk agenda för ökad andel biomassa i ekonomin, forskningsekosystem för nya material beserad på skogen samt ökat träbyggande, bioeneri och biodrivmedel.

För att skogen ska kunna spela en nyckelroll i omställningen till en bioekonomi krävs insatser från skogsnäringen själva samt politiken och akademin. Gemensamma satsningar och långsiktighet i beslut blir då nyckeln för en grönare framtid.

Rapportens omslag

Innovation i skogsnäringen (PDF)