Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft

Innovativa miljöer är en av nycklarna till att öka Sveriges attraktionskraft. Vad krävs för att utveckla dem i en allt hårdare global konkurrens? En rapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Rapport framtagen av IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt (2014–2016), med uppgiften att föreslå åtgärder
för ökad svensk konkurrens- och attraktionskraft. 

I rapporten står innovativa miljöer i fokus. Den tar upp deras betydelse för en regions attraktionskraft och hur miljöerna kan utvecklas. Här redovisas också resultatet av de fyra spetspiloter projektet genomfört och vars syfte är att utveckla och pröva en metod för att driva på utvecklingen inom ett spetsområde.

Innovativa miljöer för ökad attraktionsrkraft