Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Närsamhället och bildning

Initiativ för ökad lärarförsörjning och lärares professionella kompetensutveckling. En rapport från delprojektet Lärare, Industri, Välfärd inom IVAs projekt Skola i Tiden.

Sammanfattning

Delprojektet Lärare, Industri, Välfärd inom IVAs projekt Skola i Tiden har diskuterat hur samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik bäst kan stimulera lärarförsörjningen till skolan. Skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt lands konkurrenskraft.

Arbetsgruppen har inventerat aktörer och initiativ som arbetar innovativt med lärarförsörjning och lärares professionella utveckling som komplement till den traditionella utbildningen i Norrbotten och Västerbotten.

Även om arbetsgruppens fokus har varit på teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen finns insikten att humaniora och samhällsvetenskap måste involveras för att uppnå bra resultat.

Ett sätt att förbättra lärarförsörjningen är att öka antalet vägar till läraryrket. Söktrycket i Norrbotten och Västerbotten är inte det största problemet, även om det fortfarande är ett hinder. Utmaningen är att hela regionen har arbetskraftsoch kompetensbrist inom ett stort antal yrkesområden.

Omvandlingen pågår just nu i realtid. Eftersom konkurrensen om kompetens inom STEM-området är stor kan samverkan vara den mest effektiva lösningen. Frågorna kräver svar som är långsiktiga och uthålliga samtidigt som insatser behöver göras här och nu. Det handlar inte om snabba vägar eller lösningar utan om att söka innovativa ingångar som stärker långsiktigheten.

Grunden är att barn och unga alltid ska möta kunniga lärare från förskola till högre utbildning. Lika viktigt är möten mellan skola, akademi och näringsliv för att öka förståelsen för vad dagens teknikomvandling de facto för med sig. Syftet med arbetet har varit att bidra till att identifiera möjliga sätt att stärka lärares yrkespraktik och därmed öka intresset för läraryrket inom STEM-området.

Rapport: Närsamhället och bildning

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.