Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Nya biobaserade material från skogen

I denna den tredje och sista delrapporten från IVA-projektet Innovation i skogsnäringen står forskning och utveckling av nya biobaserade material i fokus.

Det är nödvändigt att hitta alternativ till dagens fossila råvaror och skogen är en fantastisk resurs för att göra just detta. Av skogen kan man göra det mesta och vi har bara sett början på de möjligheter som finns med till exempel biobaserade plaster och nya typer av smarta material. Det finns dock många utmaningar för att kunna realisera detta i stor skala och på ett både teknisk och hållbart sätt.

IVA-projektet Innovation i skogsnäringens tredje delrapport belyser de utmaningar och möjligheter som uppstår när man ska ta fram nya material från skogsråvara. Vilka satsningar måste göras och vilka sammarbeten måste till? Hur möjliggör vi långsiktighet i investeringar och samverkan så att nya material och produkter kan se dagens ljus? Det är bara några av de frågor som projektet försöker besvara i rapporten.

Rapportens omslag

Nya biobaserade material från skogen (PDF)