Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft

Vad krävs för att Sverige, en liten exportberoende ekonomi, ska fortsätta att vara ett land med mycket högt välstånd? Vad ska locka individer att arbeta i Sverige och bidra till vårt välstånd? Vad kommer att avgöra om företagen Väljer att göra sina satsningar här?

Detta är utgångspunkterna för rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Ökad attraktionskraft går hand i hand med ökad konkurrenskraft. I rapporten presenteras sju områden som avgör Sveriges framtida konkurrenskraft tillsammans med förslag till åtgärder.

Genomgående teman är förändring, behovet av en helhetssyn och långsiktighet samt att det är individer tillsammans som ytterst genomför förändringarna.

Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft