Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Planera för framtidens goda stad

IVA har under två år tittat på samhällsbyggandets betydelse för att möta framtidens utmaningar inom projektet Framtidens goda stad. Sverige behöver en Samhällsbyggnadsminister. Det är en av rekommendationerna för att främja och förbättra den svenska samhällsplaneringen som redovisas i projektets slutrapport.

En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess ska stödja utvecklingen av attraktiva livsmiljöer. Samhällsplanering är en komplex verksamhet med lång tidshorisont och som berör oss alla. Ska vi lyckas med att ta itu med de stora framtidsutmaningarna krävs nytänkande.

I utformningen av våra städer måste vi planera för ett hållbart resursutnyttjande, minskad miljö- och klimatpåverkan och strukturer som motverkar segregation och sociala klyftor. Många aktörer är involverade i planeringen av framtidens städer, på kommunal, regional och nationell nivå och det krävs dialog för en lyckad process med gott resultat. För att klara detta behövs ett tydligt politiskt ledarskap. Därför behöver Sverige en Samhällsbyggnadsminister efter valet 2018.

Rapportens omslag

Planera för framtidens goda stad (PDF)