Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Resurseffektiv livsmedelssektor i Sverige

Den globala produktionen av livsmedel står för en ansenlig del av mänsklighetens påverkan på miljön, klimatet och planetens naturresurser. Genom delprojektet för livsmedel i projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vill därför IVA bidra till sätt att minska matsvinn och matavfall.

IVAs delprojekt för Livsmedel har:

  • Tagit fram ett första förslag till nationellt ramverk för hur matsvinn och övrigt matavfall bör definieras, hur företag i olika led av livsmedelkedjan ska mäta och rapportera detta och hur detta kan göras på ett sätt som möjliggör att alla mätdata kan sammanställas på nationell nivå.
  • Deltagit i utvecklingen av en nationell plattform för att företag i livsmedelskedjan ska ingå en frivillig överenskommelse om att anta gemensamma mål att mäta, rapportera och minska sitt matsvinn.
  • Kartlagt lösningar som gör det praktiskt och ekonomiskt möjligt för företag i hela livsmedelskedjan att mäta och rapportera sitt matsvinn och övriga matavfall.

Dessutom lägger projektet fram förslag på lämpliga mottagare och utförare av handlingsplanerna för minskat matsvinn och matavfall, och föreslår en ambitiös tidsplan för genomförandet. 

Rapportens framsida

Resurseffektiv livsmedelssektor i Sverige – Mätning av matsvinn och övrigt matavfall (PDF)