Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Resurseffektiva lokaler i Sverige

Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. I denna branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE) rekommenderar IVA bland annat regeringen att se över regelverk, som kan främja delning av verksamhetslokaler.

- Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten Resurseffektiva lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm.

IVA rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att:

  • Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  • Modernisera Hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  • Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

- Projektets vision är att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle, säger Caroline Ankarcrona, projektledare på IVA.

Rapportens omslag

Resurseffektiva lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm (PDF)