Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Resurseffektivitet inom livsmedelstransporter

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har undersökt hur resurseffektiva de svenska livsmedelstransporterna är – och vad som behöver göras för att göra transporterna hållbarare och resurssmartare i framtiden.

Anledningen till att titta närmare på just livsmedelstransporter är att dessa kombinerar två nyckelområden för ett miljömedvetet och konkurrenskraftigt samhälle, nämligen mobilitet och livsmedel.

Rapporten föreslår ett brett angreppssätt för att uppnå framtida mål. Inom transportsektorn behöver till exempel digitalisering och delning av transportdata främjas. Transportköparna behöver acceptera andra leveranstider för att bättre nyttja tillgängliga lastvolymer. Och offentliga upphandlare behöver ställa krav på resurseffektivitet vid bland annat upphandling av måltidstjänster.

Rapportens framsida

Resurseffektivitet inom livsmedelstransporter (PDF)