Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Sveriges energisystem har goda förutsättningar att bli klimatneutralt, enligt denna delrapport från IVAs projekt Vägval för klimatet.

Jämfört med de flesta andra länder i världen har Sveriges energisystem redan idag en låg klimatpåverkan. Det svenska energisystemets el- och värmesektorer kännetecknas av flexibel vattenkraft, kärnkraft, stora tillgångar på bioenergi, ett väl utbyggt fjärrvärmesystem som möjliggör samtidig produktion av el och värme, vindkraft som byggs ut snabbt i stor skala, samt ett elnät med en hög leveranssäkerhet.

Sammantaget ger det Sverige en god utgångspunkt i det befintliga energisystemet, som behöver tas tillvara och byggas vidare på, samtidigt som större förändringar behövs på flera områden. Inte minst behöver energisystemet bättre integreras med transport och industrisystemen.

Rapportens omslag

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen (PDF)