Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Denna delrapport från IVAs projekt Vägval för klimatet belyser möjligheterna och förutsättningarna för en anpassning av svenskt jordbruk för att uppnå klimatmålen samtidigt som samhällets behov av livsmedel tillgodoses.

Arbetsgruppen för rapporten har skapats genom ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Några av slutsatserna i rapporten är:

  • Svenskt jordbruk är resurs- och klimateffektivt i ett internationellt perspektiv, och redan idag producerar svensk växtodling energi och protein som räcker till 26 miljoner människor.
  • Svensk djurhållning är mycket klimateffektiv. Svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de lägsta klimatutsläppen inom EU.
  • Sverige importerar en stor andel animalieprodukter. Till exempel är drygt 40 procent av allt nötkött importerat, och knappt 60 procent av all ost.
  • Jordbruket kan öka inlagringen av kol till upp mot 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 2045, bland annat genom att hålla marken bevuxen större delen av året.
  • Svenskt jordbruk kan bidra med mer biomassa för energianvändning och drivmedelsproduktion. Idag produceras cirka 3 TWh, men det finns potential för att år 2050 producera cirka 40 TWh per år.
Rapportens omslag

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen (PDF)