Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så klarar det svenska samhället klimatmålen

Delrapport från projektet Vägval för klimatet: Sverige måste öka omställningstakten och investeringarna i klimatneutrala lösningar om klimatmålen ska nås.

De direkta utsläppen av växthusgaser i Sverige har sedan år 1990 minskat med nästan 20 miljoner ton. Nu återstår 50 miljoner ton att reducera till år 2045.

Innovationer och förmåga till nytänkande har gjort tidigare samhällsförändringar möjliga. Minskningen mot nettonollutsläpp bör vila på samma beprövade strategi, där innovativa företag och framsynta offentliga aktörer driver utvecklingen inom ramen för effektiva, legitima och accepterade institutionella villkor. Tidigare investeringar i vattenkraft, kärnkraft, fjärrvärme och biobränslen har gjort elförsörjningen och uppvärmningen av bostäder och lokaler i det närmaste fri från fossil koldioxid.

Nästa steg är investeringar i en fossilfri transportsektor och i klimatneutrala industriprocesser. Till detta kommer fortsatta offentliga och privata investeringar i infrastruktur som möjliggör klimatneutrala lösningar för vägar, järnvägar, hamnar och hållbara städer samt fortsatt energieffektivisering i alla sektorer.

Rapportens omslag

Så klarar det svenska samhället klimatmålen (PDF)