Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

Delrapport från projektet Vägval för klimatet: Transportsektorns utsläpp minskar, men det går för långsamt. Med nuvarande minskningstakt kommer Sverige inte att klara klimatmålen.

Utsläppen från inrikes transporter motsvarar idag 16,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp på 52,7 miljoner ton. Urikes transporter (där tankning sker i Sverige) står för ytterligare 10,6 miljoner ton. Vägtrafiken står för 90 procent av koldioxidutsläppen från Sveriges inrikestransporter. Av vägtrafikens utsläpp kommer 67 procent från personbilar och en tredjedel från lastbilar.

Rapportens framsida

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen (PDF)