Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så når Sverige klimatmålen

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. IVA bidrar med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för olika beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Nu släpper projektet Vägval för klimatet en syntesrapport som presenterar strategier för att uppnå klimatmålen samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks.

Modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändring. Det är förutsättningar för att nå klimatmålen när teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier och fastigheter måste ske. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i slutrapporten i serien Vägval för klimatet. 

- Vi måste se på elen som helhet och sluta bråka om olika energislag. Ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert IVA.

Projektets sju rekommenderade strategier för att uppnå klimatmålen är:

  • En politisk helhetssyn krävs för att höja tempot i klimatarbetet
  • Internationellt samarbete krävs för att nå klimatmålen
  • Effektivisera systemen och slut kretsloppen
  • Fördela och minska den ekonomiska risken så att nödvändiga teknikskiften kan göras
  • Säkerställ ökad tillgång till el och ett leveranssäkert elsystem
  • Nyttiggör Sveriges naturtillgångar i klimatomställningen
  • Bind och lagra kol

Så når Sverige klimatmålen är den sammanfattande syntesrapporten av totalt fem delrapporter som publicerats inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Rapportens framsida

Så når Sverige klimatmålen (PDF)