Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Så skapas framgångsrika friska företag

Slutrapport från IVA-projektet Framgångsrika Friska Företag (3F 2004-09), med målet att visa att modernt och progressivt personalarbete lönar sig.

Arbetssättet var att bilda nätverk av företag som, via representation av vd:ar och personalchefer, träffades regelbundet för att lära av varandra.

IVA bidrog i förmedlingen av forskarkontakter inom arbetslivsforskning. Träffarna hade olika teman där deltagarna fördjupade sig i olika frågeställningar som knyter an till värdeskapande personalarbete och omfattade såväl beteendevetenskaplig som ekonomisk forskning. Flera av nätverksföretagen deltog i ytterligare fördjupningar genom att medverka i forskningsprojekt inom området.

Resultat och erfarenheter från dessa studier presenterades och diskuterades i samband med nätverksträffar och öppna seminarier. Projektet samlade en mängd erfarenheter som utgör en bas för slutsatserna som du kan läsa i verksamhetsrapporten.

Så skapas framgångsrika friska företag