Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

Denna rapport presenterar en uppdaterad kartläggning av alla relevanta mätningar av kunskapsutvecklingen hos eleverna i den svenska skolan. 

Huvudfokus ligger på att redovisa svenska elevers kunskapsnivå jämfört med snittet för andra länder enligt mätningarna PISA, TIMSS och PIRLS.

Rapportens omslag - lutande tornet i Pisa

Svenska skolresultat rasar - vad vet vi?