Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik

Utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Det visar en ny rapport som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tagit fram i samarbete med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer.

Intresset ökar långsamt, men andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen ligger fortfarande endast mellan 25 och 30 procent.

Som jämförelse är andelen kvinnor 51 procent på utbildningarna till civilekonom, 54 procent till läkare och 57 till jurist. Totalt för de tio populäraste yrkesutbildningarna är andelen kvinnliga sökande 58 procent. Inom alla områden utom teknik- och officersutbildningen är könsfördelningen jämn eller så dominerar kvinnor. 

- Kvinnorna behövs för att Sverige ska möta det stora behovet av arbetskraft inom teknikyrken. Vi vill bidra med fakta och kunskap för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att nå längre i karriären, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Fler kvinnor behövs

Rapporten kommer att vara en stående programpunkt under Vera Roadshow #IngenjörSomVera, som genomförs på 12 lärosäten med tekniska utbildningar. Namnet Vera kommer från Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg, som tog sin examen 1917. Vera Sandberg studerade på Chalmers och var enda kvinna bland 500 manliga studenter.

Fler kvinnor behövs inom teknikområdet – av jämställdhetsskäl, för att ge individen möjligheter och för att tillgodose ökade rekryteringsbehov. I rapporten Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik kartlägger vi på IVA tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen hur det ser ut för flickor och kvinnor i allt från matematikstudier till ingenjörsyrket. För att lägga grunden till vidare diskussioner och försök att hitta lösningar på frågan om hur vi ska få fler kvinnliga ingenjörer.

Rapportens omslag

Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik