Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning

IVA-projektet Utsiktsplats forsknings slutrapport. Projektet har i de flesta fall valt att fokusera på specifika utmaningar kopplade till det offentliga forskningssystemet och till universitet och högskolors situation.

Med en kombination av analyser, publikationer, workshops och konferenser har projektet, vars styrgrupp samlar många av cheferna för Sveriges viktigaste forskningsfinansiärer, under tre och ett halvt år arbetat för att stärka diskussionen om det svenska forskningssystemet. 

Projektet har i de flesta fall valt att fokusera på specifika utmaningar kopplade till det offentliga forskningssystemet och till universitet och högskolors situation. Målet har varit att möta utmaningarna på ett kunskapsbaserat och pragmatiskt sätt.

I slutrapporten lyfter projektet fem viktiga punkter:

  • Öka långsiktigt de offentliga investeringarna i forskning och innovation
  • Stärk det forskningspolitiska analys- och utvärderingssystemet
  • Utred om utvecklingskontrakt mellan stat och lärosäten bör införas i Sverige
  • Ge lärosätenas styrelser tydligare mandat och uppdrag, samt utveckla arbetsformerna
  • Förbättra villkoren för internationalisering av forskning och högre utbildning

Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning