Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Om vätgas och dess roll i elsystemet

I denna syntesrapport från IVAs projekt Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle analyseras hur en storskalig produktion av vätgas påverkar elsystemet.

I denna rapport går vi igenom en rad aspekter med bäring på vätgasens roll i det framtida energisystemet med fokus på hur elsystemet kan påverkas av elektrolysbaserad vätgasproduktion. Vätgasen förväntas främst att användas som insatsvara i industrin och som bränsle för tunga transporter där direktelektrifiering blir för kostsamt eller tekniskt svårt.

Rapportens fokus ligger på en diskussion och analys av förutsättningarna för vätgasens roll i perspektivet fram till år 2030, men med en utblick mot år 2045 då Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Att vi i perioden fram till 2030 inte finner vissa tekniska lösningar som konkurrenskraftiga betyder inte att dessa kan uteslutas på längre sikt.

Rapport: Om vätgas och dess roll i elsystemet