Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Vätgasens roll för tunga vägtransporter

En delrapport från IVAs projekt Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle.

Sammanfattning

IVA har analyserat möjligheterna att använda vätgas i fordon som drivs av bränsleceller. Bäst är förutsättningarna för tunga lastbilar i fjärrtrafik. Analysen visar dock att vätgas kan få svårt att konkurrera med batteridrift även i detta segment.

Fördelarna med vätgasfordon jämfört med batteridrivna fordon är att de väger mindre och kan lasta mer eftersom batterierna är stora och tunga. En annan fördel är att det går fortare att tanka vätgas jämfört med att ladda batterier. Det ger åkerier möjlighet till ett högre fordonsutnyttjande. Det kan alltså vara värt för en del åkerier att betala mer för bränslecellsfordon än för batteridrivna om det bidrar till högre intäkter som täcker merkostnaden.

Rapport: Vätgasens roll för tunga vägtransporter

Underlagsrapport - Vätgasens roll för tunga vägtransporter