Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Vi utbildar för framtiden nu

Inspel till en ny strategi för entreprenörskap i skolan. Mycket har förändras sedan nuvarande strategi för entreprenörskap i skolan antogs. Projektet IVAs Entreprenörskapsakademi har därför, genom en arbetsgrupp bestående av representanter för skola, myndigheter, akademisk forskning och näringsliv, arbetat fram detta inspel till en uppdaterad strategi.

Entreprenörskap viktigt för att lösa utmaningar

Skolan har i uppdrag att förbereda barn och unga för framtiden. En viktig del i detta är att stärka elevernas kunskaper i entreprenörskap. Entreprenörskap kan leda till företagande, men är också centralt för initiativrikedom och andra viktiga kompetenser som kan hjälpa oss att lösa olika typer av utmaningar. Givet de nödvändiga samhällsomställningar vi står inför, särskilt inom hållbarhetsområdet, kommer våra barns framtida förmåga att hantera dem ha mycket stor betydelse.

Nuvarande strategi för entreprenörskap i skolan sjösattes för 13 år sedan. Sedan dess har mycket förändrats.

Rapportens inspel och underlag till en ny strategi bygger på centrala principer som likvärdighet för alla elever, att skolan själv ska äga frågan om entreprenörskap i skolan och att lärare ska ha goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling inom området.

Den lyfter vikten av samsyn kring viktiga begrepp, och berör kritiska områden som styrning och finansiering, arbetssätt och mätning av effekter. Samtidigt är syftet för rapporten inte att slå fast exakta definitioner av begrepp och metoder. Den tar ett brett och övergripande perspektiv med ambitionen att vara relevant för vår tid – och framtid.

Bättre samsyn: Vi behöver nå samsyn om vad kunskap och träning i entreprenörskap är, genom tydliga formuleringar och förklaringar i den nya strategin och i efterföljande kommunikation och implementering av den. Man behöver även klargöra hur entreprenörskap bidrar till lärande i olika ämnen och till samhället i stort för att lyfta begreppets status i skolan och omvärlden.

Tydligare progression: Optimalt sett ska eleverna känna att de utvecklar sina entreprenöriella förmågor allt eftersom, och att de får en allt större kapacitet och vilja att agera entreprenöriellt. På samma sätt behöver identifiering av elevens förmågor och förväntningarna från läraren höjas successivt, och mätnivåerna anpassas i linje med dem. Med andra ord behöver entreprenörskap i skolan föras in efter en tydlig modell för progression.

Förbättra likvärdigheten: Det framgår tydligt att skolan har ett uppdrag att föra in entreprenörskap i sin verksamhet. I dagsläget är det emellertid högst oklart i vilken utsträckning eleverna möts av entreprenörskap, utöver de få gymnasieprogram där det förekommer som specifikt ämne eller kurs. Av grundläggande betydelse är att en ny strategi måste säkerställa att arbetet med entreprenörskap blir likvärdigt för eleverna.

Rapport: Vi utbildar för framtiden nu

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.