Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rätt förutsättningar ger framgångsrikt intraprenörskap

Medarbetare med rätt kompetens, en tillåtande kultur och tillräckligt med tid för produktutveckling. De är de viktigaste faktorerna för att företag ska bli mer intraprenöriella, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson i webbinarie-serien Let´s talk intrapreneurship där svenska innovationsledare delar med sig av sina tankar om intraprenörskap.

I IVAs Entreprenörskapsakademis webbinarie-serie Let´s talk intrapreneurship delar svenska innovationsledare med sig av sina erfarenheter och tankar om intraprenörskap.  

Erik Ekudden gästade det första samtalet. I sin roll som Group Chief Technology Officer vid Ericsson arbetar han med företagets ledande kunder runt om i världen, men också med alla aktörer som ingår i ekosystemet som universitet, startups, partners och finansiärer av olika slag.

På Ericsson är intraprenörskap inget nytt, även om de kanske inte alltid beskrivit det de gör med just det begreppet. Intraprenörskap handlar enkelt uttryckt om att uppmuntra och tillvarata innovation och förnyelsekraft i företaget. Bluetooth-tekniken som framställdes av ett litet Ericsson-team i slutet av 1990-talet, och nu används i uppdaterade versioner över hela världen, är ett av många exempel.

citat tecken

Alla intraprenöriella idéer har såklart inte samma potential som bluetooth-tekniken. Men med rätt processer kan idéer, prototyper och affärsplaner testas och utvärderas.

Erik Ekudden, CTO Ericsson

 

Ekudden framhåller att det är viktigt att ständigt arbeta med att utveckla sin produktportfölj. Vart femte eller tionde år behöver företaget uppdatera och skapa helt nya produkter utifrån den aktuella utvecklingen. Det här gäller speciellt företag som är verksamma i en snabbrörlig teknisk bransch.

Strategier för ett lyckat intraprenörskap, enligt Erik Ekudden

  • Frigör utrymme och låt idéerna flöda. För att få ett fungerande intraprenörskap i behöver teamen rätt förutsättningar - då framför allt tid. Om ett team är överbelastat av produktion och support av befintliga produkter finns inte utrymme för kreativitet. Det bästa är att frikoppla gruppen från andra arbetsuppgifter.
  • Det måste finnas en vilja inom företaget att uppmuntra intraprenörskap och att ha ett ledarskap som ser det som viktigt. Sedan gäller det att cheferna håller sig ur vägen så att medarbetarna får utrymme för att arbeta med sina idéer. Det är också viktigt att tillhandahålla en struktur som kopplar ihop idéerna med beslutsfattande och finansiering.
  • Ett öppet och tillåtande klimat så att innovationer får utrymme att växa är viktigt. Det är värdefullt att uppmuntra olika aktiviteter och samarbeten inom företaget. En bra strategi är också att arbeta tillsammans med startups och entreprenörer utanför företaget.
  • Att ha någon slags struktur för hur företaget sållar bland idéerna är värdefullt. En formell process för bedömning är önskvärt.
  • Tillgång till finansiering och rätt personer som driver processen är nödvändigt. Om företaget inte har de resurserna är en möjlig lösning att ingå i olika typer av nätverk både i Sverige och globalt.

Hur blir jag själv intraprenör?

- Först och främst är det viktigt att välja en arbetsplats som har en tillåtande kultur. Sedan gäller det att själv vara öppen, nyfiken och lägga fram idéer som kan bollas internt. Vilka idéerna är beror på vilken roll den anställde har i företaget, men om de har potential kan de alltid plockas upp av ledningen, menar Ekudden.

Allt innehåll i texten är baserat på det Erik Ekudden uttryckte under webbinariet Let´s talk intrapreneurship#1 som sändes den 26/8 2021.

Let’s talk intrapreneurship #1 - Erik Ekudden