Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rätt strategi på lärosätet ger fler hållbara entreprenörer

Hur skapas bäst förutsättningar för att stimulera entreprenörskap med hållbarhetsfokus i universitetsnära miljöer? IVAs Entreprenörskapsakademi har sökt svar på det, genom att intervjua forskare, lärare och andra nyckelpersoner på sex svenska lärosäten. Här kan du ta del av resultatet, som ingår i en större nordisk-baltisk undersökning presenterad i juni 2022.

Tre tips på nycklar till framgång

  1. Lära genom att göra
    Det räcker inte att i ord förklara vad hållbart entreprenörskap är – studenterna måste också ges möjlighet att arbeta praktiskt med frågan. Genom att erbjudas möjlighet att testa affärsidéer under skyddade förhållanden behöver studenterna inte begränsas av rädsla för att misslyckas.
  2. Blandade team är bäst
    Ge studenter möjlighet till teambaserat och multidisciplinärt lärande. Se till att teamen är blandade, ur så många aspekter som möjligt. Att också lärarna arbetar i team och kan dra nytta av varandras kompetenser, ger ökade möjligheter att förmedla djupare förståelse för komplexa frågor i undervisningen.
  3. Samarbeta med näringslivet
    Genom samverkan med det omkringliggande näringslivet får studenter tillgång till relevanta och tydligt definierade fallstudier, erbjuds värdefull återkoppling på sina idéer och i många fall också tillgång till mentorer utanför akademin.

Om undersökningen

De lärosäten som ingår i studien är Chalmers tekniska universitet, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Lunds universitet. Intervjuer har genomförts med forskare och lärare på lärosätena samt med nyckelpersoner i ideella organisationer och inom den privata sektorn som ingår i lärosätenas ekosystem. Tjänstemän vid Regeringskansliet har också intervjuats.

Undersökningen genomfördes av IVAs Entreprenörskapsakademi som en del av det nordisk-baltiska samarbetsprojektet, NordSEnt, vars slutrapport publicerades i juni 2022.

NordSEnt Swedish results

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.