Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Regeringens initiativ till kvantstrategi välkomnas

Kvantteknologi har pekats ut som ett av de forsknings- och innovationsfält som på allvar kan revolutionera samhällsutvecklingen. Nu har regeringen gett Vetenskapsrådet i uppgift att ta fram ett förslag till en nationell strategi för hur Sverige ska hänga med på tekniktåget som ingen vill missa. En av dem som välkomnar beskedet är IVA-ledamoten Per Delsing på Wallenberg Centre for Quantum Technology (WAQT), som arbetat länge för detta.

närbild insidan av kvantdator
citat tecken

Jag tycker att det här är jättebra, det är precis det som vi har önskat.

Per Delsing, WAQT

Redan för ett år sedan var Per Delsing med och publicerade rapporten En svensk kvantagenda, tillsammans med Vinnova, Vetenskapsrådet, SweLife och RISE Research Institutes of Sweden. Intentionen var att ge en nulägesbild av hur Sverige står sig inom det forsknings- och innovationsfält som spås kunna revolutionera utvecklingen av allt från framtidens datorer till säker kommunikation och effektivare energiförsörjning. Ett av rapportens huvudsyften var att skicka ett tydligt budskap till regeringen om att Sverige måste ta fram en tydlig strategi för hur vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga inom den snabba kvantutveckling som pågår.

- Vår punkt nummer ett var att vi ville att Sverige skulle ta fram en nationell kvantstrategi. Och det är precis det som Vetenskapsrådet nu har fått i uppdrag att göra, säger Per Delsing som är programdirektör Wallenberg Centre for Quantum Technology på Chalmers tekniska högskola och ledare för bygget av Sveriges första fungerande kvantdator.

I det uppdrag som Vetenskapsrådet fått av regeringen ingår att ta fram ett underlag för hur en nationell kvantstrategi skulle kunna utformas för åren 2025-2030. De ska bland titta på vilka strategiska mål som måste sättas upp och vilka åtgärder som kommer att krävas vad gäller satsningar på forskning, utbildning, innovation, säkerhet, kommersialisering och forskningsinfrastruktur.

- Det sammanfaller mycket med de punkter som vi efterfrågade i vår agenda. Så det ser lovande ut, tycker Per Delsing.

Vetenskapsrådets förslag ska presenteras för regeringen senast den 7 oktober 2024. Sedan återstår arbetet med att ta fram ett slutligt dokument och en plan för att hantera de utmaningar som återstår för att omsätta strategin i handling.

- Det måste finnas en samordning av allt det här för att det ska fungera. Sedan behöver det ju finansieras också. Och på vilken nivå det kommer att ske vet vi ingenting om i nuläget, konstaterar Per Delsing.

Om Per Delsing

Per Delsing är professor i experimentell fysik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han leder bygget av en svensk kvantdator och är programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Per Delsing är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1999. 

Per Delsing i labb-miljö

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.