Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) och vill härmed framföra synpunkter på ett antal av utredningens förslag.

IVAs yttrande gällande SOU 2017:104 ”Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård”.

Läs remissvaret (PDF)