Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Näringslivets behov måste få större plats i utredningen om ökad attraktionskraft

IVAs remissvar på utredningen Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, (SOU 2018:78).

Utökad och stärkt internationell omvärldsanalys, omvärldsbevakning och kontaktskapande verksamhet i utlandet.  Stärkta insatser för att marknadsföra Sverige som "kunskapsnation". Åtgärder för att främja Sveriges attraktionskraft för internationella studenter, forskare och talanger. Det är huvudförslagen från Agneta Bladh i utredningen Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, (SOU 2018:78).

I sitt remissvar ställer sig IVA positiv till många av utredningens förslag. Man konstaterar att högskolornas incitament för internationellt samarbete, samverkan och mobilitet är mycket viktiga för svenska universitet och högskolor.

IVA menar dock att näringslivets behov hade kunnat ta större plats i utredningen. Exempelvis är den kontaktskapande verksamhet som Sverige bedriver utomlands av stort värde även för organisationer och företag. I utredningen diskuteras denna i för stor utsträckning utifrån enbart lärosätenas, regeringskansliets och vissa myndigheters behov.

Läs hela remissvaret (PDF)