Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Röster om framtidens välfärd

Filmade intervjuer med fem medlemmar i styrgruppen för IVAs projekt Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd. Ta del av reflektioner kring kompetensutveckling, arbetsmiljö, digitaliseringens möjligheter, hur visioner ska bli till verklighet och nödvändigheten av ett starkt ledarskap.

Medverkande

Peter Larsson, ordförande i projektets styrgrupp, Regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. IVA-ledamot i avd. XI, Forskning och utbildning.

Therese Svanström, ordförande, TCO.

Peyman Vahedi, utvecklingschef, Härnösand Energi & Miljö, tidigare rektor Ådalsskolan Kramfors kommun.

Ann Söderström, sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset

Johnie Berntsson, verksamhetskonsult digitalisering, tidigare CIO Sahlgrenska universitetssjukhuset och avdelningschef vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen.

Peter Larsson

Therese Svanström

Peyman Vahedi

Ann Söderström

Johnie Berntsson