Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Samverkan sätter entreprenörskap i fokus

En gemensam arena för alla som strävar efter att stärka svenskt entreprenörskap saknas. IVA-initiativet Entreprenörskapsakademien ska råda bot på detta. Kristina Alsér är ordförande i styrgruppen.

citat tecken

Visionen är att Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten.

Kristina Alsér, styrgruppsordförande IVAs Entreprenörskapsakademi

– Men jag skulle vilja säga att visionen nästan är en hygienfaktor. För hur ska vi utan entreprenörer kunna möta framtidens utmaningar? Vi har ett enormt behov av modiga och riskvilliga entreprenörer, säger Kristina Alsér, som också är ordförande i Tillväxtverkets styrelse och regeringens utredare om regelförenklingar för mikroföretag.

Det finns, hävdar hon, otroligt många som drömmer om att bli entreprenörer, men ganska få förverkligar sin dröm.

– Men det görs också väldigt mycket för att underlätta. Det finns många entreprenörskapsvänner, men det är en brokig skara och ett samlat grepp saknas. Det är det greppet vi vill ta.

På arenan, som är kärnan i IVAs Entreprenörskapsakademi, ska kunskap samlas och förmedlas vidare till beslutsfattare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

– Vi vill också sprida kunskap till hela utbildningsväsendet och till andra entreprenörer.

Konsten, kulturen och klimatet

Tre huvudområden där insatser behövs är definierade: konsten, kulturen och klimatet. Alla med förtecknet ”entreprenörskaps-”.

– Konsten handlar om individen och den entreprenöriella förmågan. Men också om ledarskap. Det är viktigt om man ska kunna leda och utveckla sin verksamhet.

Det andra huvudområdet, kulturen, handlar om samhällets syn på entreprenörer.

Visst har attityderna, menar Kristina Alsér, till entreprenörer sakta blivit bättre de senaste decennierna. Och de som lyckas extra bra lyfts fram som förebilder.

– Men de som gnetar på i sina små företag, hur ser vi egentligen på dem? Det vore också bra med fler kvinnliga förebilder och entreprenörer som är verksamma på andra håll än i storstäderna. Jag blir mörkrädd när jag hör hur vissa byråkrater och myndigheter pratar om entreprenörer och entreprenörskap. Det är verkligen mycket som behöver förändras, säger hon.

Lagar, regler och stödsystem som berör eller ska underlätta för entreprenörer ingår i det som Svenska Entreprenörskapsakademien definierar som klimatet.

– Stödsystemen är en djungel. Det myllrar av olika initiativ och organisationer Det är nästan hopplöst att få en tydlig bild över de som finns. Vi har därför initierat en utredning för att skapa oss en begriplig karta.

Kristina Alsér anser att regelverket inte är anpassat till entreprenörers verklighet.

– Det är så mycket krångel. En liten bagare har exakt samma regler som ett stort bageri.

Entreprenörskapsakademien skulle, var det tänkt, starta sina publika aktiviteter våren 2020. Men det satte pandemin stopp för.

– Planen var att genomföra ett stort toppmöte med kompetenser, forskning och erfarenheter. Även i år planerade vi ett sådant. I stället har vi ägnat oss åt att bygga vår plattform. Det är viktigt att vara förberedd när vi väl kan genomföra fysiska arrangemang.

Men styrgruppen har också, utöver kartläggningen av stödsystemet, initierat en studie om entreprenörskap då, nu och i framtiden.

- Vi vill veta vad som präglat entreprenörskapet från början av förra seklet. Allt för att bygga kunskap och för att ta vara på historien inför framtiden, säger Kristina Alsér, vars engagemang kommer från insikten att många fler behöver öppna ögonen för den stora potential som finns i entreprenörskap.

Utbildningssystem och intraprenörskap i fokus

Johan Carlstedt är projektledare för IVAs Entreprenörskapsakademi.

– Det är viktigt att se långsiktigt på entreprenörskapets utveckling. Därför är utbildningssystemet från grund- och gymnasieskolan till och med högskolenivån i fokus för oss. Utbildning i entreprenörskap ska vara en röd tråd på alla utbildningsnivåer, säger han.

Två nätverk, med engagerade deltagare, har bildats för att ta tag i frågan. Det ena för grund- och gymnasieskolan, det andra för den högre utbildningen. Målet för båda är detsamma: fler ska få kunskap om entreprenörskap och dess möjligheter.

För att sprida kunskap om hur bra utbildning i entreprenörskap kan utformas ska Entreprenörskapsakademien erbjuda en serie webbinarier. Där kommer framgångsrika svenska och internationella utbildare dela med sig av sina kunskaper.

– En annan del av vår nya verksamhetsplan fokuserar på intraprenörskap. Det är en otroligt viktig fråga. Den är en avgörande faktor för de etablerade företagens konkurrenskraft.

Även när det gäller intraprenörskap kommer kunskap att spridas via webbinarier. Ett i månaden. Talare blir representanter för exempelvis Ikea, Spotify och Ericsson.

– Vi kommer också att erbjuda ett verktyg för att utvärdera vilken potential man har för intraprenörskap i ett företag. Basen för verktyget är professor Ivo Zanders forskning om intraprenörskap, säger Johan Carlstedt, som påpekar att flera av aktiviteterna ska genomföras ihop med andra entreprenörskapsfrämjande initiativ.