Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sex IVA-ledamöter i regeringens AI-kommission

Nu tillsätter regeringen en nationell kommission för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom AI. Det är ett samhällsomvälvande teknikfält där Sverige kan spela en viktig roll, säger Carl-Henric Svanberg, ledare för kommissionen som bland annat rymmer ytterligare fem IVA-ledamöter.

Det är en alldeles utmärkt grupp som har satts ihop, en blandning av akademiker, olika myndigheter och företag. Det kommer att bli bra!

Ni har fått ett uppdrag från regeringen att stärka Sveriges konkurrenskraft inom AI. Hur kommer ni att ta er an det arbetet?

Vi fick uppdraget i fredags, så det är lite tidigt att svara på den frågan. Men kommissionen kom till för att ge en viktig puff för användningen av AI i samhället. Det är ytterst det vi vill åstadkomma. Sedan ska vi göra det så mycket som möjligt via praktiska exempel och allmän folkbildning. Men exakt hur de ska gå till är som sagt lite tidigt att parat om än.

Det senaste året har ju visat att utvecklingen inom AI går väldigt fort, kanske särskilt i Asien och USA. Hur ska Sverige, som en liten spelare och dessutom en del av EUs AI-satsning, kunna hävda sig där?

För det första ska vi komma ihåg att när vi pratar om att USA och Kina ligger före så handlar det mycket om utveckling av infrastruktur, programvarorna och datakraften. Men det är ju bara början. Nästa viktiga steg som vi är på väg in i nu är ju användningen av AI, hur vi ska få den att komma till nytta för samhället. Där kan Sverige spela en viktig roll. Vi är ett litet land som ligger långt fram när det gäller att föra konstruktiva samtal mellan akademi, politik, myndigheter, företag och arbetstagare. Det gör oss bra på att hitta kompromisser och lösningar för att ligga långt fram när det gäller att använda AI-tekniken på bästa sätt.

IVA har tidigare varit ute i debatten och pekat på att Sverige behöver ett tydligt politiskt ledarskap och en kraftfull reformagenda för nya teknologier och teknikskiften om vi ska hänga med i utvecklingen, bland annat i AI. Är det en fråga som kommissionen kommer att titta på?

Jag tror att AI-kommissionen är ett svar på det. Som jag uppfattar det har den kommit till för att regeringen vill att olika representanter från vårt samhälle ska sätta sig ner och fundera på hur det här ska ske.

I debatten kring den snabba AI-utvecklingen har frågan om säkerheten och behovet av att reglera användningen av tekniken varit viktig. Kommer ni att titta på den frågan?

Det är ju alldeles klart att vi måste titta på riskerna: Sådana har ju diskuterats även när det gäller andra stora tekniksteg som gjorts genom historien, tågen, elektriciteten och mobiltelefon till exempel. Men jag tror att det är farligt att trilla i fällan att reglera för snabbt och för kraftfullt innan vi vet hur AI-verktygen kommer att se ut.

Bara häromdagen lyckades ju EU komma överens om, vad som beskrivits som världens första lagförslag till reglering av AI. De skrivningarna blev inte fullt så hårda och begränsande som många hade befarat. Vad kommer det att innebära för ert arbete och för EU:s och Sveriges konkurrenskraft på AI-fältet?

Det finns en tradition i USA om att inte reglera för tidigt, utan vänta tills man ser vad tekniken innebär. Medan vi i Europa tvärtom har en tradition att vara tidiga med reglering. Det är bara så. Men nu har man kommit fram till den här överenskommelsen och det var väl bra att den inte blev fullt så långtgående. Nu får vi rätta oss efter det.

Du sa nyligen i en artikel i Dagens industri att du tycker att AI-tekniken måste ”avmystifieras”. Vad menar du med det?

Det finns en bild av att AI är något farligt och obehagligt som kan ta över styrningen av världen. Men det är ju extrema former där är vi ju inte alls är idag och som vi självklart måste reglera kring. Men för samhället i stort är ju AI-tekniken ett kraftfullt verktyg som kan skapa fantastiska möjligheter. Framför allt generativ AI kommer att kunna underlätta arbete på många sätt, inom både företag, offentlig sektor och förvaltning. Det kan bli ett verktyg som gör det lättare för oss att ta oss an de stora utmaningar som vi står inför. Om vi kan öka produktiviteteten och tillväxten med hjälp av AI så får vi till exempel betydligt bättre förutsättningarna att ta oss an klimatförändringarna som kräver omfattande investeringar. Kan vi dessutom få till lite av en folkbildning kring AI-tekniken så att man får bort den här mystiken, då kommer det att bli lättare att få genomslag för användningen av den.

Fakta

AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

AI-kommissionen ska bland annat

  • Analysera villkoren för att bland annat högre utbildning ska vara tillräcklig för att möta morgondagens behov inom AI-användning och AI-utveckling,
  • identifiera hur Sverige kan agera för att främja en konkurrenskraftig och säker AI inom EU och globalt,
  • föreslå hur Sverige ska kunna attrahera riskkapital och underlätta innovation för stärkt konkurrenskraft inom AI,
  • föreslå hur offentlig förvaltning kan effektiviseras genom att använda AI, och
  • analysera hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin

Kommissionen ska redovisa sin utredning senast den 1 juli 2025 och består av följande personer:

Carl-Henric Svanberg, ledamot av IVAs avdelning Företagande och ledarskap och tidigare preses för IVA och bland annat VD och koncernchef för Ericsson och numera styrelseordförande för AB Volvo.

Fredrik Heintz, ledamot av IVAs avdelning Informationsteknik och professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.  

Sara Mazur, ledamot av IVAs avdelning Utbildning och Forskning och vice verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tidigare ordförande för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Mottagare av IVAs Guldmedalj.

Nicklas Lundblad, ledamot av IVAs avdelning Informationsteknik och global samhällspolitisk chef på Google DeepMind.

Anne-Marie Eklund Löwinder, ledamot av IVAs avdelning Informationsteknik och informationssäkerhetsspecialist samt mottagare av IVAs Guldmedalj.

Sylvia Schwaag Serger, ledamot av IVAs avdelning Utbildning och forskning och professor vid Lunds universitet.

Olof Hernell, digitaliseringschef på H2 Green Steel.

Martin Svensson, direktör för AI Sweden.

Marcus Matteby, it-direktör Sundsvalls kommun.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Mathias Sundin, chefredaktör för Warp News.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.