Ny IVA-rapport om vätgas och dess roll i elsystemet

I rapporten "Vätgas och dess roll i elsystemet" analyserar IVA hur en storskalig produktion av vätgas påverkar elsystemet.
shutterstock_1502042183-1200px.jpg

I denna rapport går vi igenom en rad aspekter med bäring på vätgasens roll i det framtida energisystemet med fokus på hur elsystemet kan påverkas av elektrolysbaserad vätgasproduktion. Vätgasen förväntas främst att användas som insatsvara i industrin och som bränsle för tunga transporter där direktelektrifiering blir för kostsamt eller tekniskt svårt. Rapportens fokus ligger på en diskussion och analys av förutsättningarna för vätgasens roll i perspektivet fram till år 2030, men med en utblick mot år 2045 då Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Att vi i perioden fram till 2030 inte finner vissa tekniska lösningar som konkurrenskraftiga betyder inte att dessa kan uteslutas på längre sikt.

Ladda ner rapporten

Välkommen till ett webbinarium där rapporten diskuteras. Titta på webbinariet direkt måndag den 13 juni 2022 15:00-17:00 eller i efterhand.  

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72