Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

MAX IV och ESS strategiska anläggningar

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende Vinnovas rapport beträffande Uppdrag att föreslå organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Generellt sett anser IVA att Vinnova har skrivit en bra rapport, men den kunde varit mer precis, tydlig och ambitiös. Detta kan dock, i viss mån, ses som en effekt av uppdraget snarare än av Vinnovas arbete.

Akademien ser det som synnerligen betydelsefullt att regeringen tar ett kraftfullt ansvar som ägare och ”champion” för såväl MAX IV som ESS. Dessa måste ses som strategiska nationella (och europeiska) anläggningar och regeringen behöver visa ett tydligt ledarskap. Detta är också av stor vikt för den föreslagna organisationen för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till ESS och MAX IV. Båda anläggningarna utgör reella möjligheter för Sverige att på ett unikt sätt stärka forskning, innovation och utbildning, samt landets internationella attraktivitet.

Även om MAX IV och ESS har olika organisationskaraktär (där ESS är ett internationellt konsortium) så är det mycket viktigt att finansieringen av deras drift säkras långsiktigt. För ESS som en internationell anläggning vore det synnerligen önskvärt med ytterligare internationella partners som bidrar med finansiering.

Läs hela remissvaret (PDF)