Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: "Det är ju inte allmänbildning direkt"

Bara fem procent av mellan- och högstadieeleverna i Sverige vill arbeta med miljö- och klimatfrågor i framtiden, enligt IVAs undersökning om 10-15-åringars syn på naturvetenskap, matematik, ingenjörskap och teknik (STEM). Rapporten visar också att unga tycker att naturvetenskap och teknik är mer viktigt än roligt, och att det finns betydande skillnader mellan flickors och pojkars intressen.

Porträtt Magnus
citat tecken

Om vi förväntar oss att kommande generationer ska ta sig an och lösa de akuta utmaningarna kopplade till klimat och miljö, måste vi aktivt väcka och stimulera deras intresse för området och de skolämnen det kopplar till.

– Att främja intresset kräver ett samlat engagemang från individer, organisationer och beslutsfattare, säger Magnus Berggren, IVA-ledamot och styrgruppsordförande för IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle som tagit fram rapporten

Undersökningen visar att många unga anser att naturvetenskap och teknik är viktigt, men i långt mindre utsträckning roligt och intressant. Framför allt gäller detta under högstadiet då intresset för teknik, naturvetenskap och matematik minskar jämfört med mellanstadiet.

TV4 Nyheterna uppmärksammar rapporten: Se klippet från 2024-05-20 där Magnus Berggren, styrgruppens ordförande och Felicia Öberg, IVAs studentråd, som studerar till ingenjör medverkar.Magnus och Felicia i TV4 - skärmdump

Datorer/programmering och djur lockar i framtiden

Flest barn och ungdomar, 26 procent, kan tänka sig att arbeta med datorer och programmering eller djur i framtiden. Men det skiljer sig stort mellan vad flickor och pojkar vill göra. 43 procent av pojkarna vill jobba med datorer och programmering, medan bara 8 procent av flickorna är intresserade av det.

Flickor lockas mest av att arbeta med djur, det uppger 43 procent medan motsvarande andel för pojkarna är 11 procent. Minst intresse oavsett kön är det att arbeta med miljö- och klimatfrågor – bara 5 procent vill jobba med detta, 4 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna.

Undersökningen visar också att barn och ungas intressen har stor påverkan om de ska välja eller välja bort STEM-relaterade yrken och utbildningar.

rapportens omslag

"Det är ju inte allmänbildning direkt" 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Om rapporten

Rapporten syftar till att ge en inblick i dagens barns och ungdomars förhållande till naturvetenskap och teknik, också kända som STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Utifrån en riksrepresentativ enkätundersökning bland 995 unga mellan årskurs 4 och årskurs 9, tillsammans med tre uppföljande fokusgrupper och en expertgrupp av äldre unga, undersöker rapporten olika aspekter av ungas syn på dessa ämnen.

I rapporten ges bland annat svar på frågor om:

- skillnaden i intresse mellan olika åldrar

- skillnaden på pojkars och flickors intresse

- ungas syn på naturvetenskapliga och tekniska företeelser

- var och hur unga hittar information om naturvetenskap och teknik

- vilken roll föräldrarnas och vännernas inställning spelar

Rapporten är framtagen inom IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle i samarbete med organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Streamas Live

Ungas attityd till naturvetenskap och teknik: Hur vänder vi trenden?

Måndag den 20 maj 2024

15:30- 17:00

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Kompetensförsörjning

Ungas attityd till naturvetenskap och teknik: Hur vänder vi trenden?

Caroline Ingvarsson

Caroline Ingvarsson

Projektledare

Kompetensförsörjning

Telefon: 0764 -95 60 36

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.