Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens kunskapssamhälle

Framtidens kunskapssamhälle är ett långsiktigt projekt som syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut.

Projektets fokus på de så kallade STEM-ämnena (science, technology, engineering, mathematics, på svenska ungefär vetenskap, teknik, problemlösning och matematik) betyder att vi vill förmedla det naturvetenskapliga förhållningssättets nytta för ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Om projektet

Framtidens kunskapsssamhälle

Projektperiod: 2019-

Projektledare: Caroline Ingvarsson

Ordförande styrgrupp: Magnus Berggren

Finansiärer: anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag från IVAs jubileumsinsamling 2019.

Styr- och arbetsgrupper

Artiklar

Rapporter

Seminarier

Streamas Live

Hur kan vi attrahera fler ungdomar till naturvetenskap- och teknikprogrammet?

Fredag den 17 februari 2023

14:00- 15:45

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Kompetensförsörjning

Hur kan vi attrahera fler ungdomar till naturvetenskap- och teknikprogrammet?

Streamas Live

Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Kompetensförsörjning

Tisdag den 04 juni 2024

13:00- 14:30

Streamas Live

Mittuniversitetet, Holmgatan 10, Sundsvall

Seminariet sänds även digitalt.

Kompetensförsörjning

Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Kompetensförsörjning

Caroline Ingvarsson

Caroline Ingvarsson

Projektledare

Kompetensförsörjning

Telefon: 0764 -95 60 36