Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cybersäkerhet – vad krävs för att säkra konkurrenskraften?

I oktober presenterade IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft nio förslag. Vad har hänt med förslagen hittills? Vad behöver ske inom den närmaste framtiden för att stärka Sveriges cybersäkerhet?

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Vi sammanfattar IVAs tvååriga projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. I huvudrapporten konstateras att Sverige inte är tillräckligt rustat för att möta de ökade cyberhoten och att vi har mycket att lära av andra länder som arbetar mycket effektivare med cybersäkerheten.

Vi lade fram förslag för att:

  • Stärka den politiska styrningen på nationell nivå
  • Förbättra utbytet och användningen av information
  • Öka den operativa förmågan inom organisationer
  • Förstärka forskning, innovation och kompetensförsörjning
  • Stärka mobilisering av resurser

Sedan oktober har vi diskuterat förslagen med många aktörer. Mycket har hänt hittills, men mycket återstår. Välkommen till ett seminarium med fokus på de avgörande framtidsfrågorna för Sveriges cybersäkerhet. 

Från projektets styrgrupp medverkar: Håkan Buskhe (ordförande projektets styrgrupp) vd FAM, Erik Ekudden, Group CTO, Ericsson, Anne-Marie Eklund Löwinder, Amelsec, Patrik Fältström säkerhetsskyddschef Netnod, Pontus Johnson professor KTH och Charlotte Lindgren, avdelningschef FRA.

Seminariet inleds av IVAs vd Tuula Teeri och modereras av Jan Westberg, projektledare IVA.

Medverkande

John Ahlberk

generaldirektör Statens haverikommission

Anders Carp

Deputy CEO SAAB

Åke Holmgren

chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer MSB

Hanifeh Khayyeri

avdelningchef datavetenskap RISE

Henrik Landerholm

nationell säkerhetsrådgivare

Louise Livijn

Security Strategy and Assurance Lead Ericsson

Camilla Lundahl

IT-säkerhetschef Avanza

Marcus Pettersson

revisionsdirektör Riksrevisionen

Brian O´Toole

Head of Security Engineering Ericsson

Adrian Magnusson (S)

riksdagsledamot

Mikael Damsgaard (M)

riksdagsledamot

Niels Paarup Petersen (C)

riksdagsledamot

Kontakt

Per Hjertén

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0737 - 12 32 86